20201102173732

Các giải pháp

Thiết bị nhận dạng khuôn mặt 7 inch với máy dò nhiệt độ không tiếp xúc để chấm công

Thiết bị đầu cuối nhận dạng khuôn mặt đầu đọc mã vạch Chấm công sinh trắc học có mặt nạ

Nhận dạng khuôn mặt Thời gian chấm công Thiết bị đo nhiệt độ

Thiết bị đo nhiệt độ nhận dạng khuôn mặt trên màn hình đa ngôn ngữ Ai 8 inch

Loại cột đứng Thiết bị đo lường nhận dạng khuôn mặt Tích hợp tính năng nhận dạng khuôn mặt

Loại cột đứng Thiết bị đo lường nhận dạng khuôn mặt Tích hợp tính năng nhận dạng khuôn mặt

Thiết bị nhận dạng khuôn mặt kiểu treo tường với tính năng phát hiện nhiệt độ Boby

Thiết bị nhận dạng khuôn mặt kiểu treo tường với đầu đọc thẻ và phát hiện nhiệt độ Boby


Thời gian đăng: 28/02-2022