20201102173732

Các giải pháp

Cổng rào cản tùy chỉnh

Cổng rào chắn có nắp tùy chỉnh với các tấm chắn

Cổng rào chắn có cánh tùy chỉnh với đôi cánh

Cổng rào chắn Flap tùy chỉnh với nắp da mềm màu đỏ

Cổng tốc độ tùy chỉnh Cổng Flap Barrier tích hợp với thiết bị nhận dạng khuôn mặt

Cổng rào chắn có thể thu vào kết hợp với cổng cửa quay tiêu chuẩn dành cho người đi bộ

Cổng rào chắn có thể thu vào với nắp da mềm màu đỏ


Thời gian đăng: 28/02-2022